Fondssubsidie GF Groothandelsfonds

Het Groenten en Fruit Groothandelsfonds stimuleert het opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen de aangesloten bedrijven, onder meer door aan bedrijven een subsidie te verstrekken voor de kosten van bepaalde opleidingen. Op onze site lees je welke opleidingen gesubsidieerd worden en tegen welk percentage. Je vind hier tevens de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Let goed op de subsidievoorwaarden 2018 die van toepassing zijn.

Opleidingsaanbod

Op de website van het fonds vind je een overzicht van opleidingen. Dit aanbod wordt gedurende 2018 aangepast om te komen tot een overzicht van kwalitatief goede opleidingen, gericht op verschillende thema's die nu en in de toekomst van belang zijn in de bedrijven in onze sector. 

Opleidingen waarvoor 50% subsidie geldt

Er is een lijst met opleidingen beschikbaar waarvoor in 2018 een subsidie van 50% is vastgesteld. Deze lijst kan via deze link worden gedownload. 

Pilot overig opleidingsaanbod

Wanneer een opleiding niet voorkomt op de lijst met opleidingen waarvoor 50% subsidie geldt, dan kan er een aanvraag gedaan worden om toch subsidie te ontvangen. Zie hiervoor de pagina Pilot subsidie op overig aanbod 2018.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer een bedrijf subsidie aanvraagt voor een gevolgde opleiding, dan verwerken wij persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking vind je op de pagina Persoonsgegevens.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Lees meer op de pagina subsidieregeling praktijkleren.

 

Nieuws

Opleidingssubsidies en de AVG
08-06-2018
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking brengt voor bedrijven een grote verantwoordelijkheid met zich mee.