Fondssubsidie GF Groothandelsfonds

Het Groenten en Fruit Groothandelsfonds stimuleert het opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen de aangesloten bedrijven, onder meer door aan bedrijven een subsidie te verstrekken voor de kosten van bepaalde opleidingen. Hieronder lees je welke opleidingen gesubsidieerd worden en tegen welk percentage. Je vind hier tevens de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.

Lees meer...

Subsidievoorwaarden Fondssubsidie GF Groothandelsfonds

Op deze pagina lees je alle voorwaarden die van toepassing zijn wanneer een bedrijf subsidie aanvraagt voor de opleiding van haar medewerkers.

Lees meer...

Subsidieregeling praktijkleren

In 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden.
De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Lees meer...

 

 

Nieuws

Medewerkers minder geboeid door meer inzet flexwerkers
03-01-2018
In de groenten en fruit groothandel, waar sprake is van pieken en dalen, is een flexibele schil nodig. Maar maak deze niet groter dan nodig, is het advies van TNO.