Aanpassing subsidievoorwaarden 2019

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de subsidie voorwaarden van het fonds. De complete voorwaarden en het nieuwe declaratieformulier vind je op de website van het fonds. In dit bericht vermelden wij de belangrijkste wijzigingen:

Niet langer standaard 50%

Het percentage subsidie is afhankelijk van het thema van de opleiding. Voor de branche opleiding tot keurmeester geldt 50% subsidie. De branche opleiding is ontwikkeld door het Groenten en Fruit Groothandelsfonds en wordt uitgevoerd door N&S Quality en AQS Nederland BV. Het gaat om de Algemene en Productmodulen die opleiden voor het diploma Keurmeester. Voor opleidingen op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek, commercie en taaltrainingen geldt 40% subsidie en op overige opleidingen die relevant zijn voor het bedrijf en de medewerker geldt 30% subsidie. In deze gevallen doet het fonds vooraf een kwaliteitscheck. Een positieve uitslag is noodzakelijk voor subsidie toekenning.

Maximaal € 1.000,-

Er is per medewerker per jaar maximaal € 1.000,- subsidie mogelijk. De datum waarop de laatste dag van een cursus of training plaatsvind bepaalt het jaar waarin de cursus valt. 

Naam op de factuur

Het is met ingang van 2019 verplicht dat de opleider de naam / namen van de deelnemer(s) vermeld op de factuur. Dit om onjuiste of onrechtmatige declaraties te voorkomen.

Bescherming persoonsgegevens

Er is in de loop van 2018 bepaald dat de medewerker toestemming moet geven voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens door het fonds, door een handtekening op het declaratieformulier. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat deze regel vervalt. In plaats hiervan is de werkgever verplicht om zijn of haar medewerker te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door het fonds.

Grote groep deelnemers

Wanneer aan een cursus of opleiding 25 of meer medewerkers deelnemen en het te declareren bedrag niet hoger is dan € 100,- per deelnemer dan is het niet langer verplicht om bij de declaratie alle loonstroken mee te sturen. Er zal door het fonds op basis van een steekproef gecontroleerd worden of de aangeleverde gegevens correct zijn.