Banenafspraak biedt volop kansen

Advies en kandidaten via het WerkgeversServicepunt
UWV heeft samen met gemeenten en SW-bedrijven door het hele land WerkgeversServicepunten (WSP’s). De adviseurs van deze WSP’s kunnen u ondersteunen in uw vraag naar mensen die vallen onder de banenafspraak. Ook kunnen zij u adviseren hoe binnen uw bedrijf mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet. Dit heet ‘Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie’. Het GF-Groothandelsfonds heeft met het UWV afgesproken dat deze werkzoekenden in contact worden gebracht met de bedrijven in onze sector indien u aangeeft daar prijs op te stellen. Daar kunt u uw voordeel mee doen!


Subsidie via het GF Groothandelsfonds
De regeling cofinanciering sectorplan stelt loonkostensubsidie beschikbaar die via Het GF-Groothandelsfonds aangevraagd kan worden. Deze regeling is van toepassing als een werknemer onder de banenafspraak valt. Voor werknemers die passen binnen deze regeling kan er een loonkostensubsidie worden aangevraagd van 20% van de loonkosten. Het GF Groothandelsfonds kan u hierbij ondersteunen. Neem hiervoor contact op met Erik Zwiers of kijk op de website www.agfgroothandelsfonds.nl onder ‘projecten - ‘ toeleiding werkzoekenden’

Meer informatie en de voorwaarden kunt u nalezen in onderstaande flyer.

downloaden van een bestand Flyer_GF_Groothandel.pdf openen/downloaden...