Code 95: Richtlijn verplichte nascholing vakbekwaamheid chauffeurs

De Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese Richtlijn die eisen stelt aan opleiding en nascholing van beroepschauffeurs. Met de Richtlijn vakbekwaamheid wil men bereiken dat aan alle chauffeurs die wonen of werken binnen de Europese Unie dezelfde eisen worden gesteld. Dit komt het imago van de beroepschauffeur ten goede en zal de kwaliteit van beroepschauffeurs in heel Europa verbeteren. Bovendien zal er sprake zijn van meer eerlijke concurrentie.

Wat betekent de invoering van de Richtlijn voor ervaren chauffeurs?
De Richtlijn verplicht iedereen die in het bezit is van een chauffeursdiploma nascholing te volgen. Als niet voldaan wordt aan deze verplichting, is het chauffeursdiploma ongeldig en mag de chauffeur geen beroepsvervoer meer verrichten.

Deze verplichting geldt overigens voor chauffeurs uit alle EU-landen. De chauffeur heeft 7 jaar de tijd om te voldoen aan de eerste nascholingsplicht (35 uur nascholing, waarvan 7 uur uit praktijktraining moet bestaan). Daarna moet u iedere vijf jaar 35 uur nascholing volgen.

Ook chauffeurs die al in het bezit zijn van een onbeperkt geldig chauffeursdiploma krijgen te maken met een beperking van de geldigheid.

Nieuwe chauffeurs
Iedereen die vanaf 10 september 2008 (bus) of 1 maart 2009 (vrachtauto) geslaagd is of slaagt voor zijn vakbekwaamheid krijgt vijf jaar de tijd om zijn vakbekwaamheid te verlengen. Dit doet de chauffeur door het volgen van de 35 uur nascholing.

Nieuwe chauffeurs die hun rijbewijs C en/of D halen volgens de nieuwe regels, beschikken automatisch over deze Code 95. Om deze in stand te houden moeten zij per vijf jaar 35 uur nascholing volgen.

De nascholing bestaat uit 35 uur. Ook chauffeurs die al in het bezit zijn van een onbeperkt geldig chauffeursdiploma krijgen te maken met een beperking van de geldigheid.

Nu al werkzame beroepschauffeurs
Iedereen die voor 10 september 2008 buschauffeur is, heeft zeven jaar (van september 2008 tot september 2015) de tijd om de eerste 35 uur nascholing te volgen. Iedereen die voor 10 september 2009 vrachtautochauffeur is geworden, moet de eerste 35 uur nascholing binnen zeven jaar volgen; afronden voor 10 september 2016.

Daarna moeten de chauffeurs hun vakbekwaamheid iedere vijf jaar verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing. Het CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen


Nascholing
Code 95 kan alleen verlengd worden als aan de nascholingsverplichting is voldaan. Zonder geldige Code 95 mogen chauffeurs niet langer als beroepschauffeur werkzaam zijn. De Richtlijn vakbekwaamheid stelt dat iedere beroepschauffeur per vijf jaar, 35 uur verplichte nascholing moet volgen. Van deze 35 uur moet minimaal zeven uur (één training) ingevuld worden met praktijktraining.
De trainingen moeten betrekking hebben op:

  • de verkeersveiligheid
  • milieubewust verkeersgedrag
  • het welzijn van de chauffeur

Toezicht overheid
CCV, onderdeel van het CBR, is de organisatie die in Nederland vanuit de overheid belast is met de implementatie van en controle op de uitvoering van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid.

Nascholing: niet alleen verplicht, ook nuttig
In de eerste plaats moet nascholing natuurlijk leerzaam zijn en bijdragen aan de doelen van de Richtlijn. Maar het mag ook leuk zijn. CCV heeft samen met de sector geprobeerd om de nascholing zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van chauffeurs en werkgevers, zodat de nascholing een maximaal rendement oplevert. Dit betekent dat:

  • Er veel keuze is.
  • Een aantal praktijktrainingen is opgenomen, waarbij de chauffeur achter het stuur plaatsneemt.

Wat houdt de nascholing in?
In de nascholing gaat het vooral om cursussen die een bijdrage leveren aan een veilige deelname aan het verkeer en brandstofbesparing. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een cursus lading zekeren, veilig werken met de heftruck, Het Nieuwe Rijden of een verhoogde rijvaardigheidstraining. CCV en de branche hebben een zo breed mogelijke lijst cursussen samengesteld. Elke chauffeur zou in de lijst een cursus moeten kunnen vinden die past bij zijn of haar werkzaamheden. De nascholing kan trouwens zowel een praktijktraining als een theoretische cursus zijn. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing u minimaal één dag (zeven uur) een praktijktraining moet volgen.

Vrijstellingen
De nascholing is verplicht voor actieve bus- en vrachtautochauffeurs.
Bepaalde groepen zijn echter vrijgesteld van de verplichte nascholing namelijk;

  • Chauffeurs die minder dan 12 uur per week goederen- of personen vervoeren.
  • Chauffeurs die geboren zijn vóór 1 juli 1955.
  • Politiemensen.
  • Brandweerchauffeurs.
  • Chauffeurs van bibliobussen, rijdende tandartsen, circus- en kermiswagens, winkelwagens voor markten etc.

Kijk voor meer informatie over de vrijstellingen op www.richtlijnvakbekwaamheid.nl

Nascholing met AGF groothandelsfonds

Let op!!
Het bestuur van het  GF Groothandelsfonds heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2015 de mogelijkheid voor aangesloten bedrijven om 50% subsidie aan te vragen  voor de verplichte nascholing chauffeurs komt te vervallen.