Dik tevreden met opleiding Coach Fysieke Arbeid

Tuinderij VersIk heb een heleboel ideeën gekregen voor verbeteringen bij ons op de afdeling. We hebben nog veel werkplekken die we beter kunnen inrichten. Maar ik kan zelf ook veel fysieke belasting verminderen door goed op mijn eigen manier van bewegen te letten.”   
Deze positieve reactie van een medewerkster van de afdeling ‘eindcel’ van Tuinderij Vers (Brielle) is geen uitzondering. Samen met 80 collega’s van de productieafdelingen, de schoonmaakdienst en de technische dienst volgde ze een workshop over fysieke belasting en voedselveiligheid tijdens het werk.
Tuinderij Vers vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor deze onderwerpen. Daarom werd Buro voor Fysieke Arbeid gevraagd een workshop in te richten van 3,5 uur. Verdeeld over 7 groepjes hebben de medewerkers de workshop gevolgd. Uitgangspunt daarbij was dat de inhoud volledig was afgestemd op de dagelijkse praktijk van het werk bij Tuinderij Vers. Dit is goed gelukt gezien de reactie van  Carla Lankau (Personeelszaken): “Doordat in de workshop gewerkt werd met beelden van werkzaamheden en werkplekken van ons eigen bedrijf zijn de medewerkers nog meer geïnteresseerd in wat er verteld wordt, snappen ze de theorie beter, en is de kans groter dat ze er daadwerkelijk wat mee gaan doen tijdens hun dagelijkse werk.”

Voedselveilig werken
Aan de hand van de basisgedachte van het kwaliteitssysteem dat binnen Tuinderij Vers wordt gehanteerd besprak de Trainer van Buro voor Fysieke Arbeid het belang van voedselveilig werken met de deelnemers. De gevaren en de bijbehorende maatregelen zijn duidelijk naar voren gekomen. Hierbij werd gebruik gemaakt van  alledaagse situaties en foto’s uit de praktijk van het bedrijf. “Bij ons in het bedrijf is voedselveilig werken essentieel. We wilden onze medewerkers daar weer eens op een andere manier bewust van maken en ze aan het denken zetten. En dat is gelukt! Het was een geschikte en prettige aanpak”, aldus Simone Varekamp (Directeur Kwaliteit).

Fysieke belasting
De meeste aandacht in de workshop ging uit naar het onderwerp ‘fysieke belasting’. Tuinderij Vers hecht veel belang aan het welzijn van haar medewerkers en de werkzaamheden kunnen behoorlijk belastend zijn door onder andere het repeterende karakter. De doelstelling was niet meteen om alle problemen op te lossen, maar met name om de medewerkers te laten kennismaken met het begrip ‘fysieke belasting’ en ze te leren om fysieke belasting in het werk te herkennen. Met behulp van diverse werkvormen werd de theorie uitgelegd en werden de deelnemers getraind om de belasting van fysiek werk te kunnen analyseren. De videobeelden maakte wel de meeste indruk, gezien de reacties van deelnemers:“ Ongelooflijk als je zo terugziet hoe je zelf soms staat of werkt. Ik dacht dat ik het wel redelijk goed deed, maar er zijn volop mogelijkheden om het minder belastend te doen.”
Deze invulling van de workshop is bij Tuinderij Vers goed bevallen. Simone Varekamp heeft de workshop zelf ook gevolgd en zegt:“ De Trainers van Buro voor Fysieke Arbeid zorgen voor een interactieve workshop en het is duidelijk te merken dat ze deskundig zijn op dit gebied.” Een medewerker van de snij-afdeling vertelt na afloop:“ Door de afwisseling en het bekijken van filmbeelden leek de les minder lang. Ik heb veel geleerd zonder dat ik het doorhad”.

De praktijk
De workshop eindigde met een praktijktraining op de werkvloer. Dit lesonderdeel is bedoeld om de eerste stap te maken van de theorie naar het toepassen ervan in de praktijk. Deze praktijktraining werd ook enthousiast ontvangen; medewerkers deden actief mee, kwamen zelf met ideeën en brachten werksituaties naar voren waar in de training direct aandacht aan besteed werd. Wilko (inpakafdeling) vroeg zich af hoe hij het beste een pallet van een stapel kan pakken. Door verschillende manieren te analyseren en samen uit te proberen kwam hij zelf tot een praktische techniek die geen onnodige fysieke belasting met zich meebrengt. Ook Tineke was enthousiast, met name over de geleerde draaitechniek:“ Daar ga ik wel wat mee doen. Ik voel vaak pijn aan mijn knieën en dit kan mij zeker helpen.”
Uiteraard waren er ook wel bedenkingen. Een aantal medewerkers vroeg zich af op welke manier ze het geleerde nu konden vertalen naar hun eigen werkplek en dat vervolgens kunnen vasthouden. Maar Carla Lankau kon de medewerkers op dat punt geruststellen:“ We zijn ons daarvan goed bewust en het zal onderwerp van gesprek blijven. Op de digitale interne nieuwskrant zullen regelmatig korte berichten en tips te zien en te lezen zijn over het verminderen van fysieke belasting. Zo blijft de informatie uit de workshop onder de aandacht. Tevens zijn we nog in intern overleg om te onderzoeken en te bepalen hoe we de behaalde ontwikkelingen kunnen borgen en/of de volgende stap op dit gebied kunnen maken.”

AGF Groothandelsfonds
Simone Varekamp is dik tevreden:“ We hebben onze medewerkers een prikkel gegeven om met hun eigen fysieke belasting aan de slag te gaan.” Ook de Trainers van Buro voor Fysieke Arbeid hebben de workshops met veel plezier gegeven; het was prettig om met Tuinderij Vers samen te werken. Een mooie bijkomstigheid is dat de gekozen workshop, en de opleiding Coach Fysieke Arbeid is opgenomen in het cursusaanbod van het AGF Groothandelsfonds. Op die manier kon Tuinderij Vers de workshops tegen een reductie van 50% inkopen bij Buro voor Fysieke Arbeid.