In 12 minuten weten of iemand mogelijk laaggeletterd is?

Oefenen  De Taalmeter is een gratis online screening waarmee organisaties op een snelle en eenvoudige wijze meer mensen op het spoor kunnen 
  komen die mogelijk moeite hebben met lezen en schrijven. Een groot aantal laaggeletterden kan met de Taalmeter eenvoudig worden
  herkend, die anders onopgemerkt zou blijven.
  De Taalmeter bestaat uit vijf leesopdrachten met totaal 24 verschillende vragen. Deze Taalmeter is geschikt voor de doelgroep die
  basisonderwijs heeft gevolgd, alsmede de groep die een vmbo, mbo 1, 2 of 3 opleiding heeft afgerond. Daarnaast kunnen anderstaligen, die
  het Nederlands redelijk beheersen op het niveau van het inburgeringsexamen, de Taalmeter maken.
  Na het maken van de Taalmeter verschijnt een scherm in beeld met daarop het aantal vragen dat de deelnemer goed heeft beantwoord. De
  uitslag van de Taalmeter wordt opgestuurd naar het e-mailadres van de begeleider. Daarin staat vermeld of de uitslag aanleiding is om
  passende scholing te bieden aan de deelnemer. Kijk voor meer informatie op www.taalmeter.nl


  www.oefenen.nl
  De portal Oefenen.nl is een startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op de
  oefenportal oefenen mensen op een informele manier met taal, rekenen en internetten. Tegelijkertijd leren de deelnemers over thema’s als
  bijvoorbeeld werk, gezondheid en opvoeding. De virtuele coach Jomi geeft extra uitleg over bijvoorbeeld inloggen of een programma zoeken.