Nieuwe projecten van start

In dit artikel staat belangrijke informatie over enkele projecten die in het najaar van start gaan. De uitvoering van deze projecten zijn mogelijk doordat het Ministerie van SZW de subsidieaanvraag heeft goedgekeurd in het kader van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen  en het bestuur akkoord is gegaan met de uitvoering hiervan. Door de goedkeuring van dit Sectorplan is het mogelijk deze projecten met 50% subsidie uit te voeren.

Voor deze projecten, waarover  u hieronder een beknopte beschrijving aantreft, geldt dat snel reageren wordt geadviseerd in verband met de beperkte beschikbaarheid. Op de website van het  GF Groothandelsfonds, en het e-magazine dat eind november verschijnt treft u uitgebreide informatie aan en kunnen bedrijven en medewerkers zich aanmelden. Let op… voor de uitvoering van deze projecten gelden andere administratieve voorwaarden, tevens gelden voor enkele van deze projecten aanvullende criteria. 

Klik op de onderstaande onderwerpen en lees meer.... en meld je aan