Subsidie Health Check

Subsidie Health Check

De Health check voor werknemers in de groente en fruit groothandel
De Health check is onderdeel van het sectorplan van het GF Groothandelsfonds en heeft als doel de duurzame inzetbaarheid van vakmensen in de groente en fruitgroothandel te verbeteren.

Dat resulteert in dat medewerkers zicht krijgen in hun gezondheid, ze bewust worden van de relatie tussen gezondheid en hun eigen employability. Ze worden gemotiveerd een gezondere levensstijl aan te nemen. Dit draagt bij aan verhoging van de duurzame inzetbaarheid.

Declaratie van de kosten van de Healthcheck
Heeft u door OVGM (Oude Vrielink Gezondheidsmanagement) een Health check laten uitvoeren in het kader van het sectorplan GF groothandel? Dan kunt u deze kosten declareren. U gebruikt hiervoor het declaratieformulier op deze pagina. Let wel! Alleen volledig ingevulde declaratieformulieren inclusief bijlagen worden in behandeling genomen. Deze regeling geldt voor maximaal 800 medewerkers bij de aangesloten bedrijven.

Voor meer informatie kunt u nalezen op de pagina Subsidie Health Check.