Subsidie op bijna alle bedrijfsrelevante opleidingen

In 2017 doet het GF Groothandelsfonds een pilotproject, waarbij bedrijven voor bijna alle bedrijfsrelevante opleidingen subsidie kunnen ontvangen.

Bedrijven in de GF sector zijn steeds meer actief met het opleiden van medewerkers. Om bedrijven meer eigen inbreng te geven in de keuze van opleidingen en opleiders gaat het GF Groothandelsfonds in 2017 een pilot uitvoeren om meer in te kunnen spelen op de wensen van de bedrijven. In deze pilot kunnen de aangesloten bedrijven 40% subsidie aanvragen voor opleidingen die betrekking hebben op kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek en commercie (inclusief taaltrainingen) en 30% subsidie voor overige bedrijfsrelevante opleidingen. Op de cursussen die door het GF Groothandelsfonds zijn geselecteerd en die op deze website worden weergegeven geldt 50% subsidie.

Het GF Groothandelsfonds hecht veel waarde aan de kwaliteit van de opleidingen waarvoor zij subsidie verstrekt. Om die reden vindt er altijd een kwaliteits-check plaats, alvorens de subsidie toegekend wordt. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan de regeling en is het van belang dat bedrijven die gebruik willen maken van subsidie op opleidingen de daarvoor opgestelde procedure goed volgen. Direct starten met een aanvraag kan via het aanmeldformulier.

De pilot is door het bestuur vastgesteld en loopt gedurende 2017. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met opleidingsmanager Erik Zwiers via 06-51237321 of erik@gfgroothandelsfonds.nl