Subsidievoorwaarden en aanvraagformulier gewijzigd!!!

Voor het aanvragen van subsidie voor gevolgde cursustrajecten is een nieuwe formulier van toepassing. Wij verzoeken u met directe ingang alleen dit formulier te gebruiken
In de rubriek subsidies kunt u het nieuwe formulier downloaden

De voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor gevolgde opleidingen, cursussen en trainingen zijn met ingang van 1 september aangepast.
Opleidingen uit het aanbod van GF Groothandelsfonds komen nog steeds voor 50% subsidie op de netto cursuskosten in aanmerking, maar de voorwaarden voor het aanvragen zijn gewijzigd.

Indien u het nieuwe voorwaarden volgt kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Onder de rubriek subsidies kunt u het nieuwe formulier en de voorwaarden downloaden.