Functie
Alle functies
Keurmeester
Medewerker kwaliteitszorg
Thema
Alle thema's
Arbo en Veiligheid
Financieel
Kwaliteitszorg
Leidinggeven en Communicatie
Logistiek en transport
Management
Marketing en Commercie
Ondernemerschap
Productie
Productkennis
Supply Chain Management
Taaltrainingen
Opleidingsniveau
Alle niveau's
VMBO
MBO
HBO
WO

Kwaliteitszorg

MBO

Locaties:

Zaltbommel

Interne Auditing

Na afloop van de cursus bent u in staat om interne audits te plannen, voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen. Deze cursus is bestemd voor medewerkers die zich bezighouden met het onderhouden van het opgezette kwaliteitssysteem en het uitvoeren van interne audits.

 

Lees meer

Taaltrainingen

-

Locaties:

613 Commerce Talen en Taaltrainingen

Taaltriningen voor medewerkers die regelmatig contact hebben met buitenlandse leveranciers of klanten

Lees meer

Kwaliteitszorg

MBO

Locaties:

Zaltbommel

Kwaliteitsmanager

Hoe kan uw bedrijf een bestaand kwaliteitssysteem onderhouden en verbeteren? Daarover gaat de cursus Kwaliteitsmanager van N&S Academy. De cursus gaat onder meer in op de theorie van kwaliteitsmanagement, documentbeheer en verandermanagement.

 

Lees meer

Taaltrainingen

-

Locaties:

613 Taaltraining op maat voor AGF bedrijven

Im- en exportmedewerkers, in- en verkoopmedewerkers en management. Individuele cursisten en kleine groepen medewerkers, die in een relatief korte tijd hun huidige kennisniveau van de vreemde taal willen verbeteren.

Lees meer

Kwaliteitszorg

HBO

Locaties:

Zaltbommel

Kwaliteitsmanager verdieping

Bent u kwaliteitsmanager? Welke impact hebben veranderingen in bijvoorbeeld uw bedrijf of de markt op het kwaliteitssysteem? Daarover gaat de cursus Kwaliteitszorg: Verdiepingscursus kwaliteitsmanager van N&S Academy.

 

Lees meer

Taaltrainingen

-

Locaties:

613 Nederlands op de AGF werkvloer

Er zijn veel werknemers die moeite hebben met de Nederlandse taal. Dit veroorzaakt vaak communicatieproblemen op de werkvloer waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan of waardoor het productieproces wordt vertraagd.

Lees meer

Leidinggeven en Communicatie

HBO

Locaties:

De Lier

667 Leidinggeven Bedrijfsleiders

Is jouw bedrijf sterk in ontwikkeling en ben je als manager verantwoordelijk voor het functioneren en de ontwikkeling van meewerkend voormannen of teamleiders?

Wil je op dit moment (nog) geen HBO-opleiding gaan volgen, maar heb je wel behoefte aan concrete handvaten hoe je jouw middenkader het beste kunt versterken?

 

Lees meer

Management

HBO

Locaties:

668 Advanced Food Commerce Program

In het programma van de opleiding  geven wij de deelnemers een stevig fundament waarmee zij hun commerciële kennis en effectiviteit vergroten. Daarbij is het uitgangspunt dat alle theorie aanzet tot actie: de deelnemers kunnen er in hun dagelijkse praktijk direct mee aan de slag. Dat is zowel de opdracht als de uitdaging voor ons en de zorgvuldig uitgekozen gastdocenten, die hun kennis en praktijkervaringen delen. In de interactieve discussies leren de deelnemers ook veel van elkaar. Daarom beginnen we elke lesdag met een plenaire bespreking van de actuele ontwikkelingen en de daaruit volgende leeraspecten. Uit de terugkoppeling van deelnemers aan de 12 eerdere leergangen blijkt dat het programma hun hoge verwachtingen altijd overtreft. We kijken dan ook met groot enthousiasme uit naar de volgende leergang, niet in de laatste plaats omdat ook de (gast)docenten zelf veel energie krijgen van de gemotiveerde inbreng van de groep.

Lees meer

Marketing en Commercie

-

Locaties:

Zoetermeer

642 Analyse en toepassing van marktcijfers

Vanuit handelsbedrijven en telersverenigingen groenten en fruit bestaat er een behoefte aan beeldvorming over het nut en de toepassing van marktcijfers en big data. Branche organisatie GroentenFruit Huis stelt voor haar leden marktinformatie beschikbaar met als doel de kansen op de markt te vergroten. Hoe kan je marktdata omzetten in waardevolle inzichten? Welke informatie heb je als leverancier nodig om een goede gesprekspartner met de retailer te zijn?

Lees meer

Productkennis

-

Locaties:

619 Microbiologie beginnerscursus

Food Compass organiseert in samenwerking met Hogeschool Larenstein en Laboratorium WFC Food Safety/Analitics een cursus microbiologie voor kwaliteitsmanager en - medewerkers in de groenten en fruitketen.

Lees meer

Productkennis

-

Locaties:

617 Microbiologie in de AGF keten

Voedselveiligheid is een zeer actueel onderwerp. Door de praktijkgerichte opzet kunnen deelnemers de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen en werken aan de volgende leerdoelen:
globaal overzicht over de microbiologie
achtergronden microbiologie in AGF en voedingsmiddelen
voedselveiligheid
kwaliteit: bederf en aantastingen
beoordelen op effectiviteit van hygiënische maatregelen
ontsmettingen en monsternames praktisch uit kunnen voeren
kwaliteit en risico’s vast kunnen stellen aan de hand van monitoring met gerichte monsternames en analyses

Lees meer

Taaltrainingen

-

Locaties:

613 Maatwerk taaltraining voor de AGF

Leer beter communiceren met buitenlandse klanten.

Lees meer

Taaltrainingen

-

Locaties:

620 Nederlandse taal als 2e vaktaal

De Nederlandse taal leren met een AGF sausje.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

Locaties:

616 Introductie voedselveiligheid (e-learning)

Hygiënisch werken vormt de basis voor het veilig produceren van voedingsmiddelen. Medewerkers die zich bewust zijn van het belang van voedingsmiddelenhygiëne en kennis hebben van het gewenst gedrag, zijn eerder bereid een actieve bijdrage te leveren aan hygiëne, orde en netheid op de werkvloer.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

Locaties:

616A Voedselveilig werken in opslag en transport (e-learning)

Het transport en de op- en overslag van grondstoffen, ingrediënten en
eindproducten vormt de schakel tussen leveranciers, producenten,
retailers en consumenten. Ook in deze sector geldt dat kennis en
bewustzijn van een aantal basisprincipes over voedselveilig werken een
wereld van verschil kan maken in het waarborgen van voedselveiligheid.

Lees meer

Arbo en Veiligheid

-

Locaties:

207 Voorkomen fysieke overbelasting

Werken in de AGF branche betekent veel bukken en tillen van producten en materialen.
Verzuim is duur, preventie biedt hier de oplossing. Voorkomen is veel beter dan genezen.
Geen fysieke klachten en geen uitval. Goed voor de werknemer en voor de werkgever.

Lees meer

Logistiek en transport

MBO

Locaties:

Eindhoven
Zwolle
Utrecht
Rotterdam

623 Basiskennis logistiek

De training is bedoeld voor iedereen die in een productie of logistieke omgeving werkzaam is, zoals productiemedewerkers, logistiekmedewerkers, meewerkende voormannen en medewerkers die een functie als productie/logistiekleider ambiëren.

Lees meer

Leidinggeven en Communicatie

-

Locaties:

De Lier

661 Functioneel aansturen als meewerkend voorman

Om als meewerkend voorman met succes te kunnen functioneren is het van belang om te beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Meewerkend voormannen hebben immers geen hiërarchische bevoegdheden en staan dicht bij hun collega’s. Toch moeten zij deze zelfde collega’s ook kunnen aanspreken en beïnvloeden. Deze training is bestemd voor meewerkend voormannen en richt zich op het versterken van hun communicatieve vaardigheden van belang om collega’s functioneel aan te sturen.

Lees meer

Leidinggeven en Communicatie

-

Locaties:

664 Cursus persoonlijk leiderschap

Soms hebben leidinggevenden een specifieke vraag. Ze lopen er in de praktijk tegen aan dat ze bepaald gedrag lastig vinden om te tonen of ze vertonen dit gedrag juist te sterk. Wanneer dit hun functioneren als leidinggevende echt in de weg staat gaan ze doorgaans op zoek naar scholing. Voor een dergelijke specifieke vraag is een individueel traject meestal efficiënter en effectiever dan het volgen van een algemene cursus in een groep.

Lees meer

Management

-

Locaties:

601 Introductiecursus voor nieuwe medewerkers (e-learning)

Deze introductiecursus is speciaal voor de AGF Groothandelsbedrijven ontwikkeld met het doel om nieuwe medewerkers in de sector snel wegwijs te maken in de wereld van de AGF

Door het volgen van deze korte introductiecursus kan men snel 'inwerken' en basiskennis leren over de AGF sector en schakels, voedselveiligheid & hygiëne en Arbo & veiligheid.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

Locaties:

601 Basiscursus HACCP

Alle productiemedewerkers die direct in contact komen met AGF-producten. Daarnaast voor alle medewerkers die voor hun werk bekend moeten zijn met HACCP.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

Locaties:

514 Workshop BRC

Tijdens de workshop BRC leren de cursisten de achtergrond van BRC en de Global Food Safety Initiative GFSI. Onderwerpen als gevareninventarisatie, productspecificaties, bedrijfsinrichting en persoonlijke hygiene worden besproken.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

Locaties:

519 Basis keurmerken

In deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de verschillende actuele kwaliteitszorgsystemen. U leert hoe kwaliteitszorg een positief veranderingsproces in uw organisatie op gang kan brengen.
Daarnaast wordt de implementatie van een dergelijk systeem toeelicht. Systemen als ISO 9001:2000, HACCP, BRC, IFS, ISO-22000:2005 komen aan bod.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

Locaties:

616 Introductie voedselveiligheid (e-learning)

Hygiënisch werken vormt de basis voor het veilig produceren van voedingsmiddelen. Medewerkers die zich bewust zijn van het belang van voedingsmiddelenhygiëne en kennis hebben van het gewenst gedrag, zijn eerder bereid een actieve bijdrage te leveren aan hygiëne, orde en netheid op de werkvloer.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

Locaties:

502 Praktische vaardigheden voor de HACCP Coordinator

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt aandacht besteed aan de geldende actuele wetgeving, gevareninventarisatie en de controle en beheersmaatregelen. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de verificatie en het omgaan met recall's

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

Locaties:

502B Verdiepingscursus HACCP Coordinator

De verdiepingscursus bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt er aandacht besteed aan de geldende wet- en regelgeving . Gevolgd door een concrete invulling zoals een toegepaste gevareninventarisatie en de controle en beheersmaatregelen. Vervolgens koppelen wij dit naar de praktijk middels een casus.
Doordat de cursus is opgebouwd uit de verschillende verdiepingscursussen kan de cursist op maat zijn eigen behoefte invullen.

Lees meer

Productkennis

-

604 Productmodules (N&S)

Tijdens deze productmodulen worden zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden getoetst. Wanneer de module met voldoende resultaat wordt afgerond (in ieder geval minimaal een 6,0 voor het praktijkexamen) ontvangt de cursist een certificaat en cijferlijst. Het volledige “reglement voor toetsing en afsluiting” is in te zien bij N&S Academy en het GF Groothandelsfonds.

Lees meer

Productkennis

-

604 Algemene Modules (N&S)

Bij deze algemene modulesworden de behandelde onderdelen schriftelijk (en bij A1 en A4 mondeling) getoetst en/of beoordeeld op grond van toetsen, presentaties,
rollenspellen en/of opdrachten. Wanneer de module met voldoende resultaat wordt afgerond ontvangt de cursist een certificaat en cijferlijst.
Het volledige “reglement voor toetsing en afsluiting” is in te zien bij N&S Academy en het GF Groothandelsfonds.

Lees meer

Productkennis

-

604 Productmodules (AQS Nederland B.V.)

Tijdens deze productmodulen worden zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden getoetst. Wanneer de module met voldoende resultaat wordt afgerond (in ieder geval minimaal een 6,0 voor het praktijkexamen) ontvangt de cursist een certificaat en cijferlijst. Het volledige “reglement voor toetsing en afsluiting” is in te zien bij AQS Nederland B.V. en het GF Groothandelsfonds.

Lees meer

Productkennis

-

604 Algemene modules (AQS Nederland B.V.)

Deze algemene module duurt 3,5 dag. Bij deze algemene module
worden de behandelde onderdelen schriftelijk (en bij A1 en A4 mondeling)
getoetst en/of beoordeeld op grond van toetsen, presentaties,
rollenspellen en/of opdrachten. Wanneer de module met voldoende
resultaat wordt afgerond ontvangt de cursist een certificaat en cijferlijst.
Het volledige “reglement voor toetsing en afsluiting” is in te zien bij AQS Nederland B.V.) en het GF Groothandelsfonds.

Lees meer

Productie

-

530 Koeling en productkwaliteit

De NFO en Wageningen UR en organiseren dit jaar weer de cursus Koeling en productkwaliteit hardfruit. De cursus vindt plaats op de woensdagen 13 en 20 april. Deze cursus is interessant voor fruittelers en hun medewerkers, maar ook voor koelinstallatiemonteurs, loonkoelers, veilingmedewerkers, handelsbedrijven, exporteurs en kwaliteitscontroleurs en studenten MBO Fruitteelt niveau 4.

Lees meer

Leidinggeven en Communicatie

-

Locaties:

Neerijnen
De Lier

660 Effectief leidinggeven

Om goed te kunnen functioneren als leidinggevende van productie- of loods-medewerkers is het van belang om te beschikken over sterke communicatieve vaardigheden. De training 'Effectief leidinggeven' richt zich zowel op het versterken van deze vaardigheden als het zelfvertrouwen dat leidinggevenden nodig hebben om in een dergelijke functie goed te kunnen functioneren.

Lees meer

Leidinggeven en Communicatie

-

Locaties:

De Lier

662 Beoordelings- en functioneringsgesprekken voorbereiden en voeren

Het jaarlijkse beoordelings- en/of functioneringsgesprek is een belangrijk moment in het contact tussen leidinggevende en medewerker. Het goed voeren van deze gesprekken vereist in de eerste plaats een goede voorbereiding. Tijdens de training 'Beoordelen van medewerkers' leren de deelnemers daarom zowel om deze gesprekken goed voor te bereiden als om ze op een effectieve wijze met hun medewerkers te voeren.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

604A N&S Keurmeesterseminar

N&S heeft ervoor gekozen om een jaarlijks terugkerend evenement te organiseren, het zogenaamde Keurmeesters Seminar.

N&S biedt tijdens het seminar aan keurmeesters een plaats:

  • om andere keurmeesters te ontmoeten;
  • om samen te discussiëren en te sparren over producten;
  • om van elkaar te leren om op die manier bijgeschoold te blijven.
Lees meer

Taaltrainingen

-

613 Taalcursus Nederlands

De taaltraining Nederlands voor Poolse medewerkers duurt 12 weken en bestaat uit 12 x 2 lessen ‘op locatie’ plus 12 online-lessen. Doel is om in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk Nederlands te leren. In de online-lessen wordt de lesstof verdiept met leerzame YouTube- filmpjes, leuke liedjes en uitdagende opdrachten. Een prettige en interactieve manier om nog sneller Nederlands te leren.

  • Nederlandse spreekvaardigheid oefenen.
  • Stap voor stap kennismaken met Nederlandse grammatica en vocabulaire.
  • Vocabulaire specifiek voor uw bedrijf en dagelijkse werkpraktijk.

Geen tijdsverlies

Uw medewerkers kunnen de training gewoon binnen uw bedrijf volgen, bijvoorbeeld in de kantine of een vergaderzaaltje. Zo verliest u geen kostbare werktijd door reizen naar een aparte cursuslocatie.

Lees meer

Marketing en Commercie

-

533 Aquisitie blended variant

Bedoeld voor
Iedere medewerker die met het werven van nieuwe klanten te maken heeft. Elk bedrijf heeft te maken met klanten. Het is leuk als klanten zich spontaan aanmelden. De praktijk is echter dat nieuwe klanten niet van zelfsprekend zijn.

 

Lees meer

Taaltrainingen

-

613 Taalcursus Pools voor Nederlanders

Heeft u Poolse medewerkers in dienst? Dan kan het gebeuren dat zij uw werkinstructies niet begrijpen en hun taken niet goed uitvoeren. Dat is geen kwestie van onwil, maar komt doordat jullie elkaars taal niet verstaan.

Met een paar simpele Poolse woorden en zinnen kunt u al veel bereiken en misverstanden in de communicatie voorkomen. Dan kunt u eenvoudig duidelijk maken wat er moet gebeuren en wanneer. U weet zeker dat medewerkers uw aanwijzingen begrijpen en het werk op tijd afkomt. Zij zullen het bovendien waarderen dat u zich inzet om hun taal te leren. Dat komt de sfeer op de werkvloer zeker ten goede! 

Lees meer

Marketing en Commercie

-

534 Aquisitie Online variant

Bedoeld voor
Iedere medewerker die met het werven van nieuwe klanten te maken heeft. Elk bedrijf heeft te maken met klanten. Het is leuk als klanten zich spontaan aanmelden. De praktijk is echter dat nieuwe klanten niet van zelfsprekend zijn.

Wij hebben al een leverancier, Wij hebben geen interesse, geen budget of geen tijd, zijn veel gehoorde smoezen om niet met jouw bedrijf in zee te gaan.

 

Lees meer

Marketing en Commercie

-

538 Verkopen blended variant

Deze training wordt blended aangeboden. De opleiding bestaat uit 2 dagdelen waarin de online aangeleerde theorie in de praktijk wordt geoefend.

Lees meer

Marketing en Commercie

-

539 Verkopen online

Deze training wordt volledig online aangeboden.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

616A Voedselveilig werken in opslag en transport (E-learning)

Het transport en de op- en overslag van grondstoffen, ingrediënten en
eindproducten vormt de schakel tussen leveranciers, producenten,
retailers en consumenten. Ook in deze sector geldt dat kennis en
bewustzijn van een aantal basisprincipes over voedselveilig werken een
wereld van verschil kan maken in het waarborgen van voedselveiligheid.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

616B Introductie in de AGF (e-learning)

In de AGF sector (Aardappelen, Groente en Fruit) speelt productkwaliteit
een centrale rol. Anders dan in de productie-industrie is rework niet
mogelijk. Een perfecte paprika kan onder optimale omstandigheden
geteeld zijn, maar wanneer de volgende schakels in de keten niet zorgen
dat de paprika ook van perfecte kwaliteit blijft, zal de consument
teleurgesteld worden.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

616B Introductie in de AGF (e-learning)

In de AGF sector (Aardappelen, Groente en Fruit) speelt productkwaliteit
een centrale rol. Anders dan in de productie-industrie is rework niet
mogelijk. Een perfecte paprika kan onder optimale omstandigheden
geteeld zijn, maar wanneer de volgende schakels in de keten niet zorgen
dat de paprika ook van perfecte kwaliteit blijft, zal de consument
teleurgesteld worden.

 

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

616C Voedselveiligheid in de AGF (e-learning)

Voedselveiligheid is één van de belangrijkste aspecten van
productkwaliteit. Het is belangrijk dat medewerkers goed bekend zijn met
de basisprincipes van voedselveilig werken. Weten hoe besmettingen
kunnen ontstaan en wat je zelf kunt doen om ze te voorkomen helpt bij het
waarborgen van de voedselveiligheid.

Lees meer

Kwaliteitszorg

-

616C Voedselveiligheid in de AGF (e-learning)

Voedselveiligheid is één van de belangrijkste aspecten van
productkwaliteit. Het is belangrijk dat medewerkers goed bekend zijn met
de basisprincipes van voedselveilig werken. Weten hoe besmettingen
kunnen ontstaan en wat je zelf kunt doen om ze te voorkomen helpt bij het
waarborgen van de voedselveiligheid.

Lees meer

Productie

-

616D Veilig aan de slag in de AGF (e-learning)

Veilig aan de slag in de AGF (e-learning)
In AGF bedrijven komen de risico’s voor persoonsveiligheid uit
verschillende hoeken. Medewerkers kunnen zich goede voorstellingen
maken bij de duidelijke gevaren, zoals transportmiddelen en draaiende
machines. Maar de minder voor de hand liggende gevaren, zoals gladde
vloeren, zitten minder in het bewustzijn.

Lees meer

Productie

-

616D Veilig aan de slag in de AGF (e-learning)

In AGF bedrijven komen de risico’s voor persoonsveiligheid uit
verschillende hoeken. Medewerkers kunnen zich goede voorstellingen
maken bij de duidelijke gevaren, zoals transportmiddelen en draaiende
machines. Maar de minder voor de hand liggende gevaren, zoals gladde
vloeren, zitten minder in het bewustzijn.

Lees meer
Bezig met laden...

Nieuws

Premie 2020
17-01-2020
Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd veel vragen gesteld over de premie die bedrijven in de sector afdragen aan het Groenten en Fruit Groothandelsfonds.