Fondssubsidie GF Groothandelsfonds

Het Groenten en Fruit Groothandelsfonds stimuleert het opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen de aangesloten bedrijven, onder meer door aan bedrijven een subsidie te verstrekken voor de kosten van cursussen, trainingen en opleidingen. Op onze site lees je welke opleidingen gesubsidieerd worden en tegen welk percentage. Je vind hier tevens de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Let goed op de subsidievoorwaarden 2018 of subsidievoorwaarden 2019 die van toepassing zijn. De laatste dag van de opleiding bepaalt welke voorwaarden van toepassing zijn.

Opleidingsaanbod

Op de website van het fonds vind je een overzicht van branche specifieke opleidingen en van opleidingen die inspelen op een trend of ontwikkeling die binnen de sector plaatsvind. 

Subsidiepercentages vanaf 1 januari 2019

De functie van keurmeester is essentieel voor bedrijven in de groenten en fruit groothandelssector.  Om deze reden heeft het GF Groothandelsfonds in samenwerking met de opleiders AQS Nederland BV en N&S Quality de branche opleiding keurmeester ontwikkeld. Voor deze branche opleiding is 50% subsidie van toepassing. Het gaat om de A (algemeen) en P (product) modulen, welke in het cursusaanbod op de website opgenomen zijn.

Voor een cursus, training of opleiding op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek, commercie en/of een taaltraining geldt 40% subsidie, wanneer deze door het GF Groothandelsfonds op een aantal kwaliteitsaspecten gecontroleerd is. Een lijst met goedgekeurde opleidingen is hier gepubliceerd. (link volgt nog)

Voor iedere andere cursus, training en opleiding waarvan kan worden aangetoond dat deze bedrijfsrelevant is geldt een subsidie van 30%, wanneer deze door het GF Groothandelsfonds op een aantal kwaliteitsaspecten gecontroleerd is. Een lijst met goedgekeurde opleidingen is hier gepubliceerd. (link volgt nog)

Wanneer een cursus, training of opleiding niet op de lijst met goedgekeurde opleidingen voorkomt kan een verzoek daartoe worden ingediend bij het fonds via deze link. (link volgt nog)

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer een bedrijf subsidie aanvraagt voor een gevolgde opleiding, dan verwerken wij persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking vind je op de pagina Persoonsgegevens.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Lees meer op de pagina subsidieregeling praktijkleren.

 

Nieuws

Aanpassing subsidievoorwaarden 2019
12-12-2018
Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de subsidie voorwaarden van het fonds. De complete voorwaarden en het nieuwe declaratieformulier vind je op de website van het fonds.