Fondssubsidie GF Groothandelsfonds

Het Groenten en Fruit Groothandelsfonds stimuleert het opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen de aangesloten bedrijven, onder meer door aan bedrijven een subsidie te verstrekken voor de kosten van cursussen, trainingen en opleidingen. Op onze site lees je welke opleidingen gesubsidieerd worden en tegen welk percentage. Je vind hier tevens de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. 

Opleidingsaanbod

Op de website van het fonds vind je een overzicht van branche specifieke opleidingen en van opleidingen die inspelen op een trend of ontwikkeling die binnen de sector plaatsvind. 

Subsidiepercentages vanaf 1 januari 2020

De functie van keurmeester is essentieel voor bedrijven in de groenten en fruit groothandelssector.  Om deze reden heeft het GF Groothandelsfonds in samenwerking met de opleiders AQS Nederland BV en N&S Quality de branche opleiding keurmeester ontwikkeld. Voor deze branche opleiding is 50% subsidie van toepassing. Het gaat om de A (algemeen) en P (product) modulen, welke in het cursusaanbod op de website opgenomen zijn.

Voor een cursus, training of opleiding op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek, commercie en Nederlandse taal geldt 40% subsidie, wanneer deze door het GF Groothandelsfonds op een aantal kwaliteitsaspecten gecontroleerd is. Een lijst met goedgekeurde opleidingen is hier gepubliceerd.

Voor iedere andere cursus, training en opleiding waarvan kan worden aangetoond dat deze bedrijfsrelevant is geldt een subsidie van 30%, wanneer deze door het GF Groothandelsfonds op een aantal kwaliteitsaspecten gecontroleerd is. Een lijst met goedgekeurde opleidingen is hier gepubliceerd.

Wanneer een cursus, training of opleiding niet op de lijst met goedgekeurde opleidingen voorkomt kan een verzoek daartoe worden ingediend bij het fonds via deze link.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer een bedrijf subsidie aanvraagt voor een gevolgde opleiding, dan verwerken wij persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking vind je op de pagina Persoonsgegevens.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Lees meer op de pagina subsidieregeling praktijkleren.

 

Nieuws

Premie 2020
17-01-2020
Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd veel vragen gesteld over de premie die bedrijven in de sector afdragen aan het Groenten en Fruit Groothandelsfonds.