Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens bij aanvraag opleidingssubsidie

Bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake Groenten en Fruit Groothandelsfonds kunnen bij het fonds subsidie aanvragen wanneer een medewerker deel neemt aan een cursus of opleiding, conform de subsidievoorwaarden van het fonds.

Wanneer een bedrijf subsidie aanvraagt bij het fonds, verzamelt en verwerkt het fonds persoonlijke gegevens van zowel het bedrijf, de werknemer van het bedrijf die de aanvraag doet als de medewerker die de cursus of opleiding volgt. Zonder de op het declaratieformulier gevraagde persoonsgegevens te verstrekken is het niet mogelijk om een declaratie in te dienen.

De stichting Groenten en Fruit Groothandelsfonds is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het voldoen aan de bepalingen welke zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechtmatigheid van de verwerking

De gegevens van het bedrijf en/of de medewerker van het bedrijf die de aanvraag doet worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de verwerking van de aanvraag. De verwerking is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1b van de AVG.

De gegevens van de medewerker die de cursus of opleiding volgt worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is om te controleren of recht op subsidie bestaat. De verwerking is rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1f van de AVG.

Bescherming van persoonsgegevens

Het fonds verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de correcte afhandeling van de aanvraag. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verwerken van de aanvraag en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder de wettelijke bewaartermijn van administratieve bescheiden.

Het GF Groothandelsfonds verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de afhandeling van uw verzoek. Administratie Groep Holland (AGH) is door het GF Groothandelsfonds ingeschakeld om de een deel van de administratieve verwerking van aanvragen te doen. Zij ontvangt daarom een beperkt deel van de verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk dat uw gegevens verstrekt worden aan de accountant van het fonds, in het kader van een steekproefsgewijze controle van de administratie van het fonds.

U heeft het recht om het GF Groothandelsfonds te verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens, of de beperking van de verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Bij vragen of voor verdere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Nieuws

Premie 2020
17-01-2020
Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd veel vragen gesteld over de premie die bedrijven in de sector afdragen aan het Groenten en Fruit Groothandelsfonds.