Subsidie declareren in 2019

Deze informatie is van toepassing op alle declaraties die ingezonden worden in 2019.

Om fondssubsidie aan te vragen maak je gebruik van het declaratieformulier. In 2019 is het declaratieformulier van 2018 niet langer bruikbaar! Onderaan deze pagina vindt je de link naar het formulier. Hier lees je een toelichting bij enkele items:

Aanleveren factuur:

Het aanleveren van de factuur is noodzakelijk om vast te stellen wat de kosten zijn die het bedrijf heeft gemaakt ten aanzien van de te declareren opleiding. Om de rechtmatigheid van de declaratie vast te stellen is het noodzakelijk dat de opleider op de factuur de namen van de deelnemers vermeld.

Aanleveren loonstrook:

Het aanleveren van de loonstrook is verplicht om aan te tonen dat de betrokken medewerker in dienst was van het declarerende bedrijf op het moment dat de cursus van start ging. Lever dus een loonstrook aan die dit aantoont. Belangrijk is dat je alle gegevens op de loonstrook onleesbaar maakt, met uitzondering van: naam en adres werkgever, naam werknemer, datum loonstrook, geboortedatum en datum in dienst. Loonstroken waar andere gegevens op leesbaar zijn dan deze worden door ons teruggestuurd en niet behandeld, in verband met de eisen die aan ons gesteld worden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Zijn er meer dan 25 deelnemers aan één cursus en is de te verkrijgen subsidie per deelnemer maximaal € 100,- dan hoeven er bij de aanvraag geen loonstroken aangeleverd te worden. Bij de verwerking van de declaratie zal een steekproef opgevraagd worden van de loonstroken van 10% van de deelnemers, met een minimum van vijf loonstroken. Mocht één of meer van de opgevraagde loonstroken niet aangeleverd kunnen worden of niet correct zijn (bijvoorbeeld wanneer de medewerker niet in dienst blijkt te zijn van het declarerende bedrijf) dan wordt de declaratie afgewezen.

Aansluitnummer AGH:

Administratie Groep Holland (AGH) uit Rijswijk voert voor het fonds de werkgeversadministratie uit. AGH verstuurt de premiefacturen aan de bedrijven voor het fonds. Op deze premiefactuur lees je het aansluitnummer voor het Groenten en Fruit Groothandelsfonds. Let op dat AGH ook de financiële administratie van het pensioenfonds en overige fondsen uitvoert. Zorg ervoor dat je het juiste aansluitnummer vermeld. 

Declaratieformulier:

Het declaratieformulier is beschikbaar in Word en PDF. De Word versie is bedoeld voor bedrijven die het formulier graag digitaal willen invullen. Iedere andere aanpassing aan het formulier maakt het formulier onbruikbaar en ongeldig. In dat geval zal je declaratie niet in behandeling worden genomen. 

Declaratieformulier 2019 Word

Declaratieformulier 2019 PDF

Declaratie insturen:

De declaratie mag per mail ingestuurd worden naar info@gfgroothandelsfonds.nl

 

 

Nieuws

Wijzigingen voorwaarden opleidingssubsidie
15-11-2019
Het Groenten en Fruit Groothandelsfonds stimuleert het opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen de aangesloten bedrijven, onder meer door aan bedrijven een subsidie te verstrekken voor de kosten van cursussen, trainingen en opleidingen die door medewerkers in de sector worden gevolgd.