Subsidieregeling praktijkleren

In 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden.
De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.  

Doel
De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.
De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen
U kunt de subsidiepraktijkleren aanvragen via www.RVO.nl of u kunt hulp krijgen bij uw aanvraag door gebruik te maken via een speciale tool. Druk hiervoor op de onderstaande link. Let op: stelt u zich vooraf op de hoogte van de mogelijke kosten. 
Link speciale tool: https://www.praktijkleren.online

Lees meer over de voorwaarden op de website:
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Nieuws

Aanpassing subsidievoorwaarden 2019
12-12-2018
Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de subsidie voorwaarden van het fonds. De complete voorwaarden en het nieuwe declaratieformulier vind je op de website van het fonds.