Subsidievoorwaarden 2018

Deze informatie is van toepassing op opleidingen en cursussen waarvan de laatste lesdag plaatsvindt in 2018.

Op deze pagina lees je alle voorwaarden die van toepassing zijn wanneer een bedrijf subsidie aanvraagt voor de opleiding van haar medewerkers.

Subsidiepercentages:

 • Voor het vastgestelde opleidingsaanbod geldt 50% subsidie. Het overzicht kunt u hier downloaden.
 • Voor overige cursussen en opleidingen op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek, commercie en taaltrainingen geldt 40% subsidie als vooraf door het fonds de kwaliteitscheck is gedaan en het fonds positief heeft geoordeeld.
 • Voor andere aantoonbaar bedrijfsrelevante cursussen en opleidingen geldt 30% subsidie als vooraf door het fonds de kwaliteitscheck is gedaan en het fonds positief heeft geoordeeld.

Voorwaarden:

 • Subsidie kan uitsluitend aangevraagd worden door een bedrijf dat aangesloten is bij het GF Groothandelsfonds en dat voor haar werknemers de cao van de GF groothandel volgt.
 • De werknemer die de cursus of opleiding volgt, moet een dienstverband hebben bij het aanvragende bedrijf.
 • Het bedrijf heeft de cursuskosten betaald, een kopie van de factuur wordt overlegd.
 • Er is een subsidieplafond van € 2.000,- per medewerker per jaar en jaarlijks een maximaal fondsbudget voor opleidingssubsidie.
 • De volledige subsidieaanvraag moet uiterlijk 6 maanden na de laatste lesdag door het GF Groothandelsfonds ontvangen zijn.
 • Verplichte trainingen en cursussen zijn niet subsidiabel. Hieronder vallen bijvoorbeeld een heftruckopleiding, BHV, EHBO, code 95 en rijopleidingen.
 • Coaching en individuele begeleidingstrajecten zijn niet subsidiabel.
 • Machine- of systeem specifieke opleidingen, verzorgd door of namens bijvoorbeeld de leverancier van een (ICT) systeem of machine zijn niet subsidiabel.
 • Opleidingen waarbij andere subsidies verkregen kunnen worden, zoals BBL opleidingen, waarvoor de subsidieregeling praktijkleren van toepassing is, zijn niet subsidiabel.
 • Alle gevraagde gegevens op het declaratieformulier moeten zijn ingevuld, alle verplichte documenten moeten zijn bijgevoegd.
 • Werkgever verklaart dat voor de scholingskosten waarvoor een subsidieverzoek wordt gedaan, geen andere financiële bijdrage elders is aangevraagd en/of verkregen.
 • De declaratie van subsidie op scholing kan alleen in behandeling worden genomen vanaf het moment dat alle gevraagde bewijsstukken in goede orde ontvangen zijn.

 

Nieuws

Aanpassing subsidievoorwaarden 2019
12-12-2018
Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de subsidie voorwaarden van het fonds. De complete voorwaarden en het nieuwe declaratieformulier vind je op de website van het fonds.