Subsidievoorwaarden 2019

Deze informatie is van toepassing op opleidingen en cursussen waarvoor de declaratie in 2019 wordt ingestuurd.

Op deze pagina lees je alle voorwaarden die van toepassing zijn wanneer een bedrijf subsidie aanvraagt voor de opleiding van haar medewerkers.

Subsidiepercentages:

 • Voor de branche opleiding voor de functie van Keurmeester geldt 50% subsidie. Het betreft hier alle Algemene modulen en Product modulen van AQS Nederland BV en N&S Quality
 • Voor cursussen en opleidingen op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek, commercie en taaltrainingen geldt 40% subsidie als vooraf door het fonds de kwaliteitscheck is gedaan en het fonds positief heeft geoordeeld. Klik hier voor het overzicht van opleidingen waarvoor de kwaliteitscheck reeds is gedaan.
 • Voor andere aantoonbaar bedrijfsrelevante cursussen en opleidingen geldt 30% subsidie als vooraf door het fonds de kwaliteitscheck is gedaan en het fonds positief heeft geoordeeld. Klik hier voor het overzicht van opleidingen waarvoor de kwaliteitscheck reeds is gedaan.

Voorwaarden:

 • Subsidie kan uitsluitend aangevraagd worden door een bedrijf dat aangesloten is bij het GF Groothandelsfonds en dat voor haar werknemers de cao van de GF groothandel volgt.
 • De werknemer die de cursus of opleiding volgt, moet op de dag dat de opleiding start een dienstverband hebben bij het aanvragende bedrijf.
 • Het bedrijf heeft de cursuskosten betaald, een kopie van de factuur wordt overlegd. Op de factuur zijn door de opleider de namen van de deelnemers vermeld.
 • Van iedere deelnemers wordt een certificaat van deelname meegestuurd.
 • Er is een subsidieplafond van € 1.000,- per medewerker per jaar en jaarlijks een maximaal fondsbudget voor opleidingssubsidie.
 • De volledige subsidieaanvraag moet uiterlijk 6 maanden na de laatste lesdag door het GF Groothandelsfonds ontvangen zijn.
 • Verplichte trainingen en cursussen zijn niet subsidiabel. Hieronder vallen bijvoorbeeld een heftruckopleiding, BHV, EHBO, code 95 en rijopleidingen.
 • Coaching en individuele begeleidingstrajecten zijn niet subsidiabel.
 • Machine- of systeem specifieke opleidingen, verzorgd door of namens bijvoorbeeld de leverancier van een (ICT) systeem of machine zijn niet subsidiabel.
 • Opleidingen waarbij andere subsidies verkregen kunnen worden, zoals BBL opleidingen, waarvoor de subsidieregeling praktijkleren van toepassing is, zijn niet subsidiabel.
 • Alle gevraagde gegevens op het declaratieformulier moeten zijn ingevuld, alle verplichte documenten moeten zijn bijgevoegd.
 • Werkgever verklaart dat voor de scholingskosten waarvoor een subsidieverzoek wordt gedaan, geen andere financiële bijdrage elders is aangevraagd en/of verkregen.
 • De declaratie van subsidie op scholing kan alleen in behandeling worden genomen vanaf het moment dat alle gevraagde bewijsstukken in goede orde ontvangen zijn.

 

Nieuws

Wijzigingen voorwaarden opleidingssubsidie
15-11-2019
Het Groenten en Fruit Groothandelsfonds stimuleert het opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen de aangesloten bedrijven, onder meer door aan bedrijven een subsidie te verstrekken voor de kosten van cursussen, trainingen en opleidingen die door medewerkers in de sector worden gevolgd.